• Mån - Tor 7-16 Fre 7-15 Besiktning efter ö.k
 • Missionsvägen 60, 167 33 Bromma
 • +46 8 704 19 60

Kundundersökning

När du hämtat din bil och skaffat dig en uppfattning om vårt arbete, hoppas vi att du ger ditt betyg på nedanstående påståenden och skickar in ditt resultat.
Markera det alternativ som passar in bäst:

Kundundersökning
Bromma Bilskadors integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Information som vi samlar in och lagrar vid normal användning av hemsidan är adressen på den dator från vilken sidan läses, typ av webbläsare som används, vilka sidor du läser samt datum och tid för dessa förfrågningar.Denna information används för att kontrollera hur sidan utnyttjas och underlättar vid uppdatering och utveckling.
Sådan användning resulterar inte i att identifierbara uppgifter samlas in eller lagras.Som på de flesta andra hemsidor sker insamlandet av denna typ av information med hjälp av s.k "cookies" eller liknande tekniska hjälpmedel.
Du kan avvisa "cookies" genom en funktion på din webbläsare men därefter är det möjligt att du kan inte använda alla funktioner på vår hemsida.
När du kontaktar oss, till exempel genom att skicka en förfrågan till oss, samtycker du att vi kan lagra data såsom ditt namn, företag, bransch, postadress, e-post adress, typ av förfrågan, ditt svar eller andra svar på frågor vi ställer .Vi kan också registrera eventuell övrig information som behövs för att kunna besvara din förfrågan eller för att hantera de aktiviteter som genomförs i våra hemsidor.
Vi använder sådan registrerad data i enlighet med dessa villkor och i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Om du lämnar personliga uppgifter angående annan än dig själv, ber vi dig kontrollera att du har fått samtycke för överföring av denna information till oss för användning i enlighet med dessa villkor.Om du är under 18 år ber vi dig att inte aktivt lämna personliga uppgifter utan tillstånd från förälder eller annan vårdnadshavare.
Vi har vidtagit adekvata åtgärder för att garantera lämplig säkerhetsnivå för behandlingen av dina personliga uppgifter.

Vi använder cookies, sessionscookies och tredjepartscookies på vår hemsida. Cookies är något vi skickar till din dator för att vår hemsida ska “minnas” hur du använder den.

Vad är en cookie?

En cookie, engelska för kaka, är en liten textfil som sparas på en persons dator när han eller hon besöker en webbplats. Sessionscookies är kakor som bara är aktiva så länge din webbläsare är igång och avslutas när du stänger ner den. Vanliga cookies har ett utgångsdatum, vilket betyder att de försvinner efter en tid, alternativt när du själv rensar dina cookies.

Informationen i Cookies krypteras vid överföringen till servern från din dator. Krypteringsnyckeln för cookies lagras på servern. En cookie sparar däremot inte personlig information om användaren utan bakas i regel ihop med data från andra användare.

Kom ihåg att om du inte tillåter cookies att skickas till dig kan funktionaliteten på en hemsida försämras.

Varför använder vi cookies?

 • För att känna igen återkommande besök.
 • Så att webbplatsen kan behålla information om funktioner i en webbshop, såsom vilka varor du lagt i din varukorg.
 • För att analysera hur hemsidans innehåll kan förbättras.
 • För att identifiera trender och användning av en hemsida.
 • Så att webbplatsen kan individanpassas beroende på användarbeteende.

Du kan läsa mer om cookies och hur du hanterar inställningarna för cookies i din webbläsare på minacookies.se

Bromma Bilskador strävar kontinuerligt i vårt dagliga arbete att minska vår miljöpåverkan. Detta gäller allt ifrån hur vi återvinner förbrukat material och till hur vi arbetar ute på fältet, till val av transportfordon och beställningsrutiner.

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla de krav som lagstiftningen och försäkringsbolagen ställer.
 • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
 • Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.
 • Ha dialog, information och utbildning med samtliga medarbetare för att göra alla medvetna om miljöarbete och motivera alla att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt

Vi värnar om miljön. Därför har vi avtal med Suez som tar hand om alla våra sopor samt återvinning